Komunitní pěstování zeleniny pomůže zajistit potravinovou soběstačnost

Jak z toho ven

Populace obyvatel na naší planetě neustále stoupá, změny klimatu mění životní prostředí a je třeba se začít zamýšlet nad tím, jak všechny lidi do budoucna nakrmit a zajistit nutričně bohatou stravu. Jako jedno z možných řešení tohoto problému, se dle výzkumné ředitelky společnosti MoraviaLab Zuzany Šitavancové, jeví lokální komunitní pěstování zeleniny a ovoce.

„Ve vyspělých ekonomikách západní Evropy a Severní Ameriky je povědomí o vertikálním hydroponickém lokálním pěstování na vysoké úrovni a také funguje celospolečenská osvěta o nutnosti zajištění potravinové soběstačnosti a zdravém životním stylu“, uvádí doktorka Zuzana Šitavancová. Každodenní dostupnost čerstvé a nutričně bohaté zeleniny bez pesticidů byl také jedním z důvodů, proč se rozhodla podnikat v oblasti vertikálního pěstování. „Pěstování pomocí vertikálních hydroponických systému zaručí, aby čerstvé produkty byly k dispozici 365 dní v roce přímo na místě a eliminuje ztrátu vitamínů, živin a logisticky náročné přesuny“, vysvětluje dále.

Změna v myšlení spotřebitelů

Společnost MoraviaLab se specializuje na vývoj a výrobu vertikálních systémů, na kterých je možno pěstovat byliny, microgreens, zeleninu, ale také ovoce. „Jsme schopni uspokojit potřeby jak drobných pěstitelů, domácností, stravovacích zařízení, tak velké pěstební haly“, vysvětluje Zuzana Šitavancová.

Systémy MoraviaLab jsou modulární a jsou založeny na technologii hydroponického pěstování. Rostliny tedy pro růst potřebují pouze vodu a u některých druhů zeleniny bio nutrienty. V systémech je využíváno energeticky nenáročných komponent a velmi efektivních osvětlovacích technik, které prokazatelně stimulují maximální tvorbu vitamínů v microgreens. „Dali jsme dohromady báječný tým nadšených odborníků, kteří se problematice vertikálního pěstování věnují již řadu let. Myslím si, že společně můžeme postupně nastartovat změnu v myšlení spotřebitelů“.

Lokální udržitelná produkce

Trend vertikálního pěstování microgreens a zeleniny je v současné době velmi oblíbený a nastartovaný převážně v zahraničí. Tento trend je úzce spjat s měnícím se myšlením a celosvětovými trendy, které se začaly rozvíjet po pandemii covidu a války na Ukrajině. Díky nastupující celosvětové ekonomické krizi nastupuje trend deglobalizace či regionalizace trhu a bude kladen velký důraz na soběstačnost.

„Našim cílem je nastavit koncept nové lokální soběstačné udržitelné formy produkce potravin s vysokou výživovou hodnotou v Moravskoslezském kraji. Zřídili jsme showroom, kde představujeme naše pěstební systémy a prezentujeme nejnovější trendy ve vertikálním pěstování,“ uvádí Zuzana Šitavancová. Společnost spolupracuje se školami a dalšími vzdělávacími institucemi a připravuje osvětovou akci pro širokou veřejnost.

Sdílejte náš článek: